Pravila nagradne igre

rodendanska_nagradna_igra2-1-01

Članak 1.
PRIREĐIVAČ

Priređivač nagradne igre je Euro Structor, Avenija Dubrovnik 16, Zagreb, OIB 72543389181.

KLASA: UP/I-460-02/16-01/510
URBROJ: 513-07-21-01/16-3


Članak 2.
TRAJANJE I SVRHA NAGRADNE IGRE

Ovim Pravilima Priređivač definira sudjelovanje u nagradnoj igri pod nazivom
„Rođendanska SMS nagradna igra Avenue Malla“

(dalje u tekstu: nagradna igra), u cilju promidžbe trgovačkog centra Avenue Mall Zagreb. Nagradna igra počinje 10.08.2016. u 9:00h i traje do 10.09.2016. u 23:59:59 h, a odvija se u svim trgovinama unutar trgovačkog centra Avenue Mall Zagreb.


Članak 3.
UVJETI ZA SUDJELOVANJE U NAGRADNOJ IGRI

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve punoljetne osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre u bilo kojoj trgovini u trgovačkom centru Avenue Mall Zagreb ostvare kupovinu u vrijednosti od najmanje 100,00 kuna na jednom računu te pošalju SMS sljedećeg sadržaja: Avenue, ime i prezime, e-mail adresu, adresu stanovanja (ulica, kućni broj i mjesto) i broj računa na broj 60060 (cijena SMS-a 2,40 sa PDVom).

Svaki sudionik nagradne igre može sudjelovati s neograničenim brojem kupnji i neograničenim brojem poslanih SMS poruka.

Primjer slanja SMS poruke: Avenue, Mario Ivic, i.lovric@aol.com, Ilica 6, Zagreb, 345698294

Ostavljanjem svojih podataka i sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionik pristaje da ga se obavještava o promotivnim novostima Priređivača. Sudionik se može u svakom trenutku odjaviti s liste primatelja promotivnih poruka dopisom na adresu Priređivača.


Članak 4.

Sve ispravno poslane SMS poruke ulaze u izvlačenje. Izvlačenja će se odvijati putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira.

Izvlačenje nagrada će se održati 15.09.2016., a u izvlačenju sudjeluju sve SMS poruke pristigle od 10.08.2016. u 9:00h do 10.09.2016. u 23:59:59 h.

Izvlačenja dobitnika nagrada održat će se u službenom sjedištu Priređivača u Zagrebu. Ispravnost izvlačenja nadgledat će komisija sastavljena od tri člana. O toku izvlačenja vodit će se zapisnik.

Izvlačenje će nadzirati tročlana komisija. Tijekom izvlačenja imena dobitnika nagrada, sačinit će se zapisnik koji će sadržavati: mjesto i vrijeme izvlačenja, klasu, urudžbeni broj i datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv elektroničkog medija u kojem su pravila nagradne igre objavljena, ime i prezime i adresa članova komisije, način izvlačenja dobitnika, ime i prezime i adresa dobitnika te naziv i vrijednost nagrade pojedinog dobitnika. Zapisnik potpisan od svih članova komisije priređivač dostavlja Ministarstvu financija u roku 8 dana od dana izvlačenja.

Obavezno će se provjeriti jesu li su ispunjeni uvjeti iz članka 3. ovog pravilnika. Izvučeni dobitnici koji ne ispunjavaju uvjete iz članka 3. ovog pravilnika, neće se javno objavljivati kao dobitnici, njihovi podaci će biti posebno pohranjeni i zapisnički utvrđeni te će se izvlačenje dobitnika nastaviti odnosno ponovno održati kako bi se izvukla osoba koja ispunjava sve uvjete navedene u članku 3. ovog pravilnika.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manji broj sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika.

S nepodijeljenim nagradama postupit će se u skladu sa Zakonom o
igrama na sreću (Narodne novine 87/09) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 08/10).


Članak 5.
NAGRADNI FOND

Nagradni fond uključuje (MPC uključujući PDV):

Nagrade:

25 x Visa Avenue Mall potrošačka kartica u iznosu od 1.000,00 kn
1 x Froddo poklon bon u iznosu od 200,00 kn
1 x Galileo majica po izboru u vrijednosti od 499,00 kn
1 x Ira Commerce luksuzna mirisna EGD svijeća u staklenoj posudi u vrijednosti od 207,41 kn
1 x Kruna Mode O’Neill ruksak u vrijednosti od 215,00 kn
1 x poklon bon od 200,00 kn u trgovini L’Occitane en provence u Avenue Mallu Zagreb
1 x poklon bon od 300,00 kn u trgovini Konzum u Avenue Mallu Zagreb
1 x Guess novčanik u vrijednosti od 500,00 kn
2 x poklon bon od 200,00 kn u trgovini United Colors of Benetton u Avenue Mallu Zagreb, ukupna vrijednost 400,00 kuna
2 x Samsung uređaja ukupne vrijednosti 9.658,16 kn

UKUPAN FOND NAGRADA: 37.179,57 kn

Priređivač se obavezuje pet posto (5%) utvrđene vrijednosti nagradnog fonda uplatiti u korist Crvenog križa, tj. 1.858,98 kn.

Dobitnici nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim iznosima, od ovih pravilima utvrđenih iznosa, niti su nagrade zamjenjive za novac. Priređivač će predati dobitnicima nagrade uz primopredajni zapisnik.


Članak 6.
OBJAVA REZULTATA IZVLAČENJA

Rezultati dobitnika nagradne igre biti će objavljeni na internet stranici Priređivača nagradne igre , www.avenuemall.hr do 16.09.2016.

Dobitnici nagrada bit će obaviješteni telefonom o dobitku nagrade u roku od 2 (dva) dana te pisanim putem u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri dobitnik pristaje da se javno objavi njegovo ime i prezime, adresa i mjesto stanovanja.

U slučaju da Priređivač nagradne igre nije uspio kontaktirati dobitnika nagrade, pokušat će ga kontaktirati u roku od petnaest (15) dana od nagradnog izvlačenja na broj telefona, kao i pisanim putem o kojemu je izvijestio pri sudjelovanju.


Članak 7.
PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke, punoljetne osobe, koje imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, osim radnika tvrtke Priređivača, povezanih društava i svih trgovačkih društava koja su surađivala u pripremi ove nagradne igre kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnici, djeca).


Članak 8.
NAČIN PREUZIMANJA NAGRADA

Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od trideset (30) dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi. Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podići u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (Narodne novine 87/09) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 08/10).


Članak 9.
IDENTIFIKACIJA DOBITNIKA NAGRADA

Svi dobitnici dužni su svoj identitet, prilikom preuzimanja nagrada, potvrditi vlastitom osobnom iskaznicom te kopijom dobitnog računa.


Članak 10.
NAČIN UPOZNAVANJA S PRAVILIMA NAGRADNE IGRE

Sudionici nagradne igre bit će upoznati s pravilima nagradne igre putem objave na internet stranici Priređivača nagradne igre na www.avenuemall.hr. dana 08.08.2016.. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici prihvaćaju obveze iz pravila nagradne igre.


Članak 11.
RJEŠAVANJE SPORA

U slučaju spora između priređivača i sudionika nagradne igre „Proljetna nagradna igra„ nadležan je Općinski sud u Zagrebu.


Članak 12.
POGREŠNE I NEREGULARNE SMS PORUKE

Pogrešne i nepotpune SMS poruke nevažeće su i ne daju vlasniku pravo ni na kakvu nagradu.
Ni u kom slučaju neće biti podijeljen veći broj nagrada od specificirane količine iz članka 5. ovih pravila. Priređivač nagradne igre ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene prijave.


Članak 13.
MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem web stranice www.avenuemall.hr.


Članak 14.
VALJANOST PRAVILA NAGRADNE IGRE

Ova pravila primjenjuju se nakon što Ministarstvo financija RH za njih izda odobrenje, a vrijede sve do završetka nagradne igre.