OBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA U MARKETINŠKE SVRHE

1. Voditelj obrade
Tko je odgovoran za obradu Vaših osobnih podataka?
 
Vaše osobne podatke obrađivat će trgovačko društvo Euro Structor d.o.o. Zagreb, Avenija Dubrovnik 16, OIB: 72543389181, e-mail: zaštitapodataka@avenuemall.com.hr.
 
2. Službenik za zaštitu podataka
Kome se možete obratiti s pitanjima u vezi s obradom Vaših osobnih podataka?
 
Svoja pitanja možete slati putem kontakt podataka navedenih u prethodnoj točki 1. ove Obavijesti.
 
3. Svrhe obrade
Zašto obrađujemo Vaše podatke?
 
Vaše ćemo osobne podatke obrađivati u svrhe izravnog marketinga, tj. da Vama šaljemo naše reklamne i druge promidžbene informacije, materijale i/ili ponude putem elektroničkih sredstava komunikacije, posebice e-poštom, SMS-om, a na temelju Vaše suglasnosti, odnosno privole. Naime, koristit ćemo Vaše osobne podatke prvenstveno da Vam šaljemo naš newsletter ili na da Vas na drugi način obavještavamo o našim marketinškim aktivnostima poput popusta, akcija ili nagradnih igara, o našoj ponudi, primjerice o novim proizvodima ili uslugama, kao i za komunikaciju s Vama u slučaju ako nas kontaktirate s pitanjima, prijedlozima ili primjedbama u vezi s našim proizvodima ili poslovnoj djelatnosti.
 
Osim toga, Vaše osobne podatke možemo koristiti za potrebe internih analiza i izvješća o ponašanju naših kupaca u cilju poboljšanja naše ponude, marketinških i promidžbenih aktivnosti te poslovanja općenito. U takvim slučajevima možemo koristiti metode automatizirane obrade osobnih podataka za potrebe tzv. profiliranja, odnosno izrade profila o čemu Vas detaljnije obavješćujemo u sljedećem odjeljku ove obavijesti.
 
Ako se prijavite za korištenje besplatnog Wi-Fi-ja u trgovačkom centru Avenue Mall, naš sustav može prikupljati jedinstvene podatke o Vašem uređaju, određene niže u točki 5. ove Obavijesti, u sigurnosne svrhe u skladu s ovom Obavijesti te našim Uvjetima korištenja usluge Wi-Fi-ja i Politikom privatnosti.
 
Davanje osobnih podataka za navedene svrhe je dobrovoljno, ali su nam ti podaci potrebni da bismo te svrhe mogli ostvariti, odnosno da bismo Vas mogli informirati o našim marketinškim, odnosno promidžbenim aktivnostima ili odgovoriti na Vaša pitanja, primjedbe ili zahtjeve. Stoga, ako nam ne date sve ili neke od podataka ili uopće ne odgovorite na naš zahtjev za davanje privole, nećete primati one marketinške sadržaje na one načine za koje niste dali svoju privolu, odnosno neće moći sudjelovati u našim programima pogodnosti.
 
Nećemo obrađivati Vaše osobne podatke ni u kakve druge svrhe bez posebne prethodne obavijesti o tome, a po potrebi i Vaše zasebne privole.
 
4. Profiliranje
Što je automatizirana obrada osobnih podataka I koja su Vaša prava s tim u vezi?
 
Riječ je o načinu obrade osobnih podataka kojim se omugućuje automatizirano donošenje ocjena i odluka o nekim Vašim osobnim preferencama, interesima i potrošačkim ponašanjem u vezi s našom ponudom, marketingom, promidžbom i općenito poslovanjem, posebno za analizu ili predviđanje takvih aspekata ponašanja. Iako Vaše osobne podatke koristimo za profiliranje naših kupaca i njihovih potrošačkih navika, takvom obradom Vaših osobnih podataka ne donose se odluke koje se temelje isključivo na automatiziranoj obradi i proizvode pravne učinke koji se na Vas odnose ili na sličan način značajno utječu.
 
U svakom trenutku imate pravo uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka za potrebe izravnog marketinga, što uključuje izradu profila kako je ovdje objašnjeno. Nakon što dobijemo Vaš prigovor, prestat ćemo obrađivati Vaše osobne podatke u takve svrhe, ali time se ne utječe na zakonitost obrade prije toga.
 
Svoje pravo na prigovor možete ostvariti upućivanjem e-poruke na adresu posjetitelji@avenuemall.com.hr s naznakom da se želite odjaviti s našeg popisa za izravni marketing i/ili da se protivite da se Vaši osobni podaci koriste za izradu profila. Isto tako, odjavu za izravni marketing putem newslettera možete izvršiti korištenjem linka za odjavu koji je dostupan u svakom newsletteru kojeg Vam pošaljemo, a odjavu za izravni marketing putem SMS-a možete izvršiti korištenjem linka koji je također ponuđen u svakoj SMS poruci koju Vam pošaljemo.
 
5. Osobni podaci
Koje Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo?
 
Prikupljamo samo one osobne podatke koje ste naveli u pristupnom obrascu, kao i podatke do kojih dođemo internim analizama na način i u svrhe kako je gore opisano u ovoj obavijesti.
 
Osim toga, ako se prijavite za korištenje besplatnog Wi-Fi-ja u trgovačkom centru Avenue Mall, naš sustav može prikupljati jedinstvene podatke o Vašem uređaju kao što je tzv. MAC adresa (engl. Media Access Control address) koju je Vašem uređaju dodijelio njegov proizvođač te putem koje se Vaš uređaj identificira na mreži, kao i IP adresa, tj. jedinstvena brojčana oznaka Vašeg uređaja na internetu. Riječ je o neophodnim podacima za ristu mreži. Međutim, pod određenim uvjetima pomoću tih podataka bit će moguće utvrditi Vaš identitet, prvenstveno u sigurnosne svrhe, primjerice na zahtjev policije radi otkrivanja počinitelja prekršaja ili kaznenih djela sukladno zakonu. određene više informacija o pravilima korištenja usluge besplatnog Wi-Fi-ja u trgovačkom centru Avenue Mall dostupno je u našim Uvjetima korištenja usluge Wi-Fi-ja, a o pravilima obrade i zaštite Vaših osobnih podataka u našoj Politici privatnosti.
 
6. Rokovi čuvanja
Koliko dugo čuvamo Vaše osobne podatke?
 
Vaše ćemo osobne podatke čuvati za vrijeme potrebno za postizanje gore opisanih svrha, tj. sve dok želite primati naše obavijesti sukladno preferencijama o kojima ste nas obavijestili prilikom davanja svojih osobnih podataka i privole. U takvom slučaju odmah ćemo prestati s bilo kakvim komunikacijama marketinške naravi prema Vama i deaktivirati Vaše te će njihova pohrana u navedeno roku biti jedini način njihove obrade prije njihova trajnog brisanja, odnosno uništenja na drugi način.
 
7. Zaštitne mjere
Kako štitimo Vaše podatke?
 
Sigurnost Vaših osobnih podataka iznimno nam je važna. Stoga smo osigurali da se Vaši osobni podaci obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s važećim pravnim propisima i standardima prakse. Provodimo odgovarajuće tehničke, fizičke i organizacijske mjere za zaštitu podataka od sigurnosnih rizika kao što su slučajni, neovlašteni, nezakoniti ili na drugi način neželjeni pristup podacima, njihovo uništavanje ili gubitak ili otkrivanje te osiguravamo takvu razinu sigurnosti koja odgovara rizicima obrade podataka.
 
Vaši podaci se čuvaju na zaštićenoj internoj serverskoj infrastrukturi kojoj je pristup onemogućen izvana. Pristup serverskoj infrastrukturi imaju samo osobe ovlaštene za njezino održavanje, a pristup osobnim podacima imaju samo naši ovlašteni radnici odnosno ugovorni suradnici s ograničenim pravima obrade sukladno pravilima sadržanim u ovoj obavijesti i našoj Politici privatnosti koja je dostupna na našoj internetskoj stranici: www.avenuemall.hr.
 
8. Kategorije primatelja
Tko ima pristup Vašim podacima i kome se oni otkrivaju?
 
Vaše osobne podatke možemo otkriti, odnosno omogućiti pristup Vašim osobnim podacima nadležnim tijelima sukladno zakonskim obvezama, nekim od naših poslovnih partnera, primjerice, marketinškim agencijama koje angažiramo za organizaciju određenih promidžbenih aktivnosti ili pružateljima IT usluga koji održavaju naše informacijsko-komunikacijske mreže i sustave. S takvim smo partnerima sklopili ugovore kojima se osiguravaju odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite Vaših osobnih podataka, obveza njihove obrade isključivo sukladno našim uputama i obveza čuvanja njihove povjerljivosti, kao i zabrana korištenja Vaših osobnih podataka u bilo koje svrhe osim određenih u ovoj obavijesti.
 
U svakom slučaju Vaše osobne podatke ne prenosimo izvan granica Europskog gospodarskog prostora čije zemlje-članice osiguravaju odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka.
 
9. Vaša prava
Koja su Vaša prava i kako ih možete ostvariti?
 
Vaša prava u vezi s našom obradom Vaših osobnih podataka su:
 
1. pravo na pristup svojim osobnim podacima, tj. pravo dobiti od nas potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se na Vas odnose, te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup svojim osobnim podacima, uključujući pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju;
 
2. pravo na ispravak, odnosno nadopunu netočnih osobnih podataka koji se na Vas odnose bez nepotrebnog odgađanja, među ostalim i davanjem dodatne izjave;
 
3. pravo na brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose, posebice u slučajevima ako:
 
više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
su nezakonito obrađeni;
povučete, u cijelosti ili djelomično, privolu koju ste nam dali za obradu Vaših osobnih podataka u navedene svrhe i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;
moraju se brisati zbog poštovanja pravne obveze prema važećim pravnim propisima;
4. pravo na ograničavanje obrade u sljedećim slučajevima:
 
ako osporavate točnost svojih osobnih podataka, na razdoblje kojim se nama omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;
ako je obrada nezakonita, ali se protivite brisanju Vaših osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe;
ako mi više ne trebamo osobne podatke za potrebe obrade, ali ih Vi tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
5. pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka za potrebe direktnog marketinga, što uključuje zabranu izrade profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom;
 
6. pravo podnijeti pritužbu u vezi s obradom Vaših osobnih podataka Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb (www.azop.hr).
 
10. Kontakt
Gdje možete pronaći podrobnije informacije?
 
Za sve upite ili zahtjeve u vezi s našom obradom Vaših osobnih podataka, odnosno ako želite ostvariti neko od navedenih prava, možete nam se obratiti na e-mail: posjetitelji@avenuemall.com.hr.
 
Podrobnije informacije o načinu na koji obrađujemo osobne podatke i štitimo privatnost pronaći ćete u našoj Politici privatnosti korisnika koja je dostupna na našoj internetskoj stranici: www.avenuemall.hr.