Trgovine

Iskon
Prizemlje
Iskon
Od projekta nekolicine entuzijasta prošli smo cjelovit put do moderne telekom kompanije koja kontinuirano ulaže u kvalitetu i razvoj, a svoju strategiju i dalje temelji na drugačijem pristupu tržištu, bliskom korisniku i njegovim potrebama. Prepoznati smo po dinamičnoj i poduzetničkoj poslovnoj kulturi i kvaliteti usluga te fleksibilnom i prijateljskom pristupu korisnicima. Na tržištu nudimo broadband usluge, prilagođene cijenom i kvalitetom zahtjevima korisnika, a sve usluge pokrivamo sami na vlastitoj infrastrukturi.

Danas Iskon posluje kao samostalno trgovačko društvo u 100-postotnom vlasništvu T-HT-a.

Iskon je brend koji se prepoznaje po fleksibilnosti i kompetentnosti te razvijenom odnosu s korisnicima. Sve to nudimo i u novom segmentu usluga uz unaprjeđenje poslovnosti i pristupačnosti.

Naša misija

Pružiti inovativne, napredne i pouzdane usluge interneta, telefonije i IPTV - digitalne televizije cjenovno konkurentne na tržištu. Znanjem, iskustvima i stalnim praćenjem i primjenom novih broadband tehnologija omogućiti korisnicima visokokvalitetne telekomunikacijske usluge. Povezivati ljude komunikacijom s ciljem unaprjeđenja kvalitete života pojedinaca.

Naša vizija

Biti tvrtka koja na području internetskih usluga, telefonskih usluga, a odsada i usluge IPTV-a zadovoljava potrebe i najzahtjevnijih korisnika pružajući inovativne usluge uz vrhunsku i provjerenu podršku. Ostati i dalje tvrtka pouzdanih usluga, iskrenog odnosa s korisnicima, tvrtka s kojom je jednostavno poslovati i dugoročno surađivati.
Vrh