Trgovine

Javni bilježnik
Peti kat Avenue Centra
Javni bilježnik
Javni bilježnik Marina Babić
notar.babic@gmail.com
 
Radno vrijeme: 
Ponedjeljak i srijeda: 8:30-16:30
Utorak i četvrtak: 8:30-17:30 
Petak: 8:30-14:30

Lokacija:
5. kat Avenue Centra
Vrh