Trgovine

Otp banka
Prizemlje
Otp banka
Poslovnica OTP banke smještena je u prizemlju, sa vanjske (sjeverne) strane Avenue Malla. Klijentima pruža sve vrste financijskih usluga za građane i pravne osobe koje uključuju usluge otvaranja računa (tekućeg, deviznog, žiro-računa), sklapanja ugovora o trajnom nalogu, internet-bankarstva, stambenih i gotovinskih kredita, kredita za kupnju motornih vozila, kredita temeljem oročenih depozita, sve oblike oročenih i planiranih štednji te mirovinskih štednji.

U suradnji s Kvarner Vienna Insurance Group ili Basler osiguranjem Zagreb u OTP banci možete sklopiti policu osiguranja, a od ostalih usluga nude vam i uslugu primanja i slanja ekspresnih doznaka posredstvom američke tvrtke Western Union.

U OTP banci možete prema svojim potrebama i mogućnostima izabrati neku od Visa ili MasterCard kartica. U sklopu poslovnice građanima je na usluzi i bankomat.

OTP banka osma je najveća banka na hrvatskom bankarskom tržištu koja ostvaruje sve zapaženije poslovne rezultate i jača svoju poziciju razvijajući suvremene, kvalitetne i konkurentne proizvode i usluge. 
Vrh